Højskoleprogram

Forstå  cirkulær økonomi
og skub på for en bæredygtig fremtid!

Til efteråret udbyder vi et spændende forløb. Hervil du få mulighed for at arbejde med en selvvalgt udfordring som har med cirkulær økonomi at gøre. Samtidig skal du dokumentere dette i en egenproduceret dokumentarfilm.

Innovationshojskolen

Master programme

Training modules